• I CAN READ® - Giải pháp học tiếng Anh của Singapore

    I Can Read được bộ Giáo dục Singapore công nhận là chương trình dạy tiếng Anh thành công nhất đã chính thức nhượng quyền tại Việt Nam. I CAN READ® đã giúp hơn 150.000 bé phát âm chuẩn như người bản xứ ngay từ 3 tuổi, đồng thời còn phát triển toàn diện 4 kỹ năng cần thiết: Nghe, Nói, Đọc, Viết.