Nhượng quyền thương hiệu 7 –Eleven

7 –Eleven đang có 63000 cửa hàng trên 18 nước, được đánh giá là huỗi cửa hàng tiện lợi thành công nhất trong lịch sử thế giới

Yêu cầu tài chính

Để nhượng quyền thương hiệu 7 –Eleven bạn cần

Đầu tư ban đầu: 37.200 – 1.6235.200$

Giá trị tài sản ròng: 100.000 – 250.000$

Thanh khoản: 50.000 – 150.000$

Phí nhượng quyền ban đầu: 10.000 – 1.000.000$

Giới thiệu quy mô và thương hiệu

Thành lập từ năm 1927, hiện này 7 –Eleven đang có 63000 cửa hàng trên 18 nước, được đánh giá là huỗi cửa hàng tiện lợi thành công nhất trong lịch sử thế giới. Tại mỗi khu vực 7 –Eleven lại có đặc điểm riêng. Tại Mỹ nó giống với các cửa hàng tạp hóa và siêu thị mini trừ việc họ bán một loại đồ uống Slurpee, biểu tượng của chuỗi cửa hàng này. Tại Indonexia cửa hàng giống với một quán cà phê và có cả nhạc sống, giới trẻ tụ tập mỗi đem ở đây sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Mặc dù khởi nguồn tại Mỹ nhưng 7-Eleven rất thành công tại Châu Á, tại Đài Loan thương hiệu này thậm chí còn phổ biến hơn Starbucks tại Texas.

Hỗ trợ nhượng quyền

Đào tạo tại chỗ: 28-42 ngày

Đào tạo tại trụ sở: 5 ngày

Đào tạo bổ sung: tại các trung tấm đào tạo.

Hõ trợ marketing, truyền thông cà các hoạt động ngày khai trương.