Là phụ huynh hiện đại bạn đã biết đến Kumon chưa?

Xuất phát từ tình phụ tử với mong muốn con trai được phát triển theo đúng tố chất của mình Thầy Toru Kumon đã sáng tạo ra phương pháp Kumon

YÊU CẦU TÀI CHÍNH

  • Phí chuyển nhượng: 1.600.000.000 – 3.095.000.000 vnđ
  • Phí trung thành: $32-$36/học sinh/năm

GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU

KUMON là chương trình học thêm ngoài giờ có quy mô lớn nhất trên thế giới. Bắt nguồn từ tình yêu của người cha Kumon là khát vọng giúp trẻ nhỏ có thể phát triển tối ưu khả năng của mình mà không phải chịu áp lực từ nhà trường. Phương páp Kumon hiện nay được áp dụng trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 4.26 triệu học sinh theo học (thống kê vào 04/2015)

Phương pháp Kumon tập trung vào tối ưu hóa tốc độ đọc hiểu và làm toán. Các bảng tính và đọc hiểu của Kumon có 20 cấp độ toán học và 27 cấp độ văn học tùy thuộc và các trình độ khách nhau từ mẫu giáo đến trung học

Mỗi trẻ sẽ truy cập vào hệ thống Kumon 2 lần 1 tuần, từ 20-30 phút cho mỗi phần học. Bài sẽ được giao ngay trên web mà không cần đến bất kỳ trung tâm nào. Giáo trình Kumon được thiết kế theo hướng giúp học sinh tự khám phá cách giải quyết vấn đề.

HỖ TRỢ CHUYỂN NHƯỢNG

Đào tạo tại chỗ: 28-42 ngày

Đào tạo tại trụ sở: 5 ngày

Đào tạo bổ sung: tại các trung tấm đào tạo.

Hõ trợ marketing, truyền thông cà các hoạt động ngày khai trương.